Videomöte. Webinar. Videokonferens.


Vi hälper er från rådgivning
till färdigt system

3 SKÄL ATT VÄLJA SPLIT VISIONS

Helhet

90% av våra kunder söker efter en helhetslösning där vi tillhandahåller plattform, hårdvara, molntjänster och support.

Vår kund koncentrerar sig på sin egen verksamhet och vi ser till att kunden har en fungerande videolösning. Köp allt på en gång eller leasa över tid.

Pålitlighet

Dynamiska lösningar

Boka möte med oss idag där ni förklarar vilka förutsättningar och mål ni har så skall vi förklara varför ni skall använda Split Visions som leverantör.

We offer:

- Account Managers that breathes and lives for digital meetings
- A Support team that is standing by if you need them
- Certified partnerships with the best brands on the market
- Systematic strategies aimed to fulfill the clients needs. All the way from a complete needs analysis to the delivered product

For us, the customer journey is just as important as the delivered product. We consider our clients past, present and perhaps the most important, the future.

Reliable solutions

Our products and services keep the market's highest operational reliability globally.

Platform independent

Split Visions delivers complete service solutions, connect with any tablet, PC / Mac, Video system, phone, Microsoft Teams, Skype, WEB RTC.

Specialists in digital meetings

Split Visions only works with Visual communication and related products and services. We are constantly developing ourselves to always be at the forefront of the latest technology.

Meet when, where and how you want

Locally or globally

Our services enable meetings on your terms.

You decide for yourself how you want to participate, physically in place or virtually in place.

Logga in för att ändra sidan