About Split Visions.

Unique expertise
in visual communication

Our goal is and has always been that our customers should be able to utilize our high-tech meeting services and at the same time gain access to the market's best products - without having to invest time and resources themselves in pursuit of the perfect solution. By guaranteeing you the right solution at the lowest possible cost, we make it easy for our customers to focus on what is important. That is, the meeting and the streamlining of your own business!

A Swedish company

Split Visions are certified LifeSize Expert Partners, Avaya Professional Sales Specialists and Vidyo Premier Resellers - as well as certified resellers of Polycom. We started our business in 2009 and are today located in Stockholm, Gothenburg, Malmö, Oslo, Norway and Varberg (HK). Since 2014, we are also a framework contract supplier for Kammarkollegiet in the area of Digital Meetings.

History

Företaget startade 2010 i Varberg. Marknaden var relativt statisk och många kunder upplevde stora problem att nyttja en i grunden bra teknik. Det var svårt, tekniskt komplicerat och krävde stora investeringar. Beslutet togs istället att utgå från användaren, som egentligen bara ville kunna hålla effektiva distansmöten, utan att behöva ta resurser från IT avdelningen eller de tekniskt intresserade. Man såg också en stor potential i att kunna leverera högkvalitativ kommunikation i High Definition (HD) för att på allvar kunna ersätta det fysiska mötet. Valet föll på att enbart fokusera på visuell kommunikation, vilket vi var ensamma om då, och fortfarande är ensamma om idag. Vi har under åren rekryterat personal med gedigen, mångårig kunskap om visuell kommunikation, vilket gett oss en spetskompetens och en djup förståelse för marknaden, tekniken och våra kunders behov.

Are you interested in printer solutions, IT operations, gear solutions, or other equipment for your office? Turn to any of the suppliers who have everything. Of course, we have many good recommendations on companies that are good at this - please ask us!

Are you interested in distance meetings and visual communication? Use us! That's what we do!

Logga in för att ändra sidan